بررسی اعتبار رابطه نرنست شیب خط حاصل از نمودار رسم شده و نیز از عرض از مبدا آن با تغییر الکترود شاهد آیا تغییر میکند؟توضیح دهید؟؟

+2 رای

بررسی اعتبار رابطه نرنست شیب خط حاصل از نمودار رسم شده و نیز از عرض از مبدا آن با تغییر الکترود شاهد آیا تغییر میکند؟توضیح دهید؟؟

پرسیده شد 8 ماه پیش در دانشگاه توسط فری ناز (140 امتیاز)

لطفا جهت درج پاسخ ، وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسشهای مرتبط

+1 رای
0 پاسخ
17 بازدید
+2 رای
0 پاسخ
15 بازدید
+1 رای
0 پاسخ
11 بازدید
+1 رای
1 پاسخ
24 بازدید
+1 رای
1 پاسخ
135 بازدید
...