توپی با تندی 20 متر بر ثانیه پرتاب میشود و در نقطه اوج به ارتفاع 10 متر میرسد سرعت در ارتفاع 10m ?از راه پایستگی انرژی مکانیکی

0 رای

لطفا از راه E1=E2حل شود

پرسیده شد 4 ماه پیش در موارد دیگر توسط a

1 پاسخ

0 رای

سرعت برابر صفر است. 0

پاسخ داده شد 1 ماه پیش توسط کامدین (40 امتیاز)

پرسشهای مرتبط

+2 رای
2 پاسخ
69 بازدید
0 رای
1 پاسخ
19 بازدید
0 رای
3 پاسخ
34 بازدید
+4 رای
3 پاسخ
239 بازدید
+2 رای
1 پاسخ
702 بازدید
...