توپی با تندی 20 متر بر ثانیه پرتاب میشود و در نقطه اوج به ارتفاع 10 متر میرسد سرعت در ارتفاع 10m ?از راه پایستگی انرژی مکانیکی

0 رای

لطفا از راه E1=E2حل شود

پرسیده شد 3 ماه پیش در موارد دیگر توسط a

1 پاسخ

0 رای

سرعت برابر صفر است. 0

پاسخ داده شد 9 ساعت پیش توسط کامدین (40 امتیاز)

پرسشهای مرتبط

+2 رای
2 پاسخ
56 بازدید
0 رای
3 پاسخ
32 بازدید
+4 رای
3 پاسخ
232 بازدید
+2 رای
1 پاسخ
653 بازدید
+9 رای
1 پاسخ
972 بازدید
...