ایا سقوط ابر از اسمان بر روی زمین امکانپذیر است زیرا اخیرا فیلمی در اینترنت منتشره شده که سقوط ابرها از اسمان در مراکش را نشان می دهد ایا این فیلم واقعیت دارد امکان دارد که این فیلم ساختگی باشد؟

0 رای

ایا سقوط ابرها از اسمان بر روی سظح زمین امکانپذیر است؟

پرسیده شد 2 هفته پیش در علوم جوی توسط ناشناس

1 پاسخ

0 رای

بله امکان پذیر است تعجب ندارد مه بله مه همان ابر است که اصولاً تشکیل مه، به دلیل ایجاد ابرهایی متراکم در نزدیکی سطح زمین است.

پاسخ داده شد 1 هفته پیش توسط آران (2,340 امتیاز)

پرسشهای مرتبط

+2 رای
1 پاسخ
168 بازدید
+1 رای
1 پاسخ
492 بازدید
+3 رای
3 پاسخ
1,927 بازدید
+1 رای
3 پاسخ
28 بازدید
+1 رای
1 پاسخ
3,414 بازدید
...