ایا سقوط ابر از اسمان بر روی زمین امکانپذیر است زیرا اخیرا فیلمی در اینترنت منتشره شده که سقوط ابرها از اسمان در مراکش را نشان می دهد ایا این فیلم واقعیت دارد امکان دارد که این فیلم ساختگی باشد؟

0 رای

ایا سقوط ابرها از اسمان بر روی سظح زمین امکانپذیر است؟

پرسیده شد 2 ماه پیش در علوم جوی توسط ناشناس

1 پاسخ

0 رای

بله امکان پذیر است تعجب ندارد مه بله مه همان ابر است که اصولاً تشکیل مه، به دلیل ایجاد ابرهایی متراکم در نزدیکی سطح زمین است.

پاسخ داده شد 2 ماه پیش توسط آران (3,040 امتیاز)

پرسشهای مرتبط

+2 رای
1 پاسخ
172 بازدید
+2 رای
1 پاسخ
550 بازدید
+3 رای
3 پاسخ
2,051 بازدید
+1 رای
3 پاسخ
30 بازدید
+1 رای
1 پاسخ
4,161 بازدید
...