آیا نیروی شناوری موجب تغییر فشار در کف مایع میگردد

0 رای

با سلام
اگر داخل ظرف آبی قطعه چوبی انداخته شود(آب بیرون نریزد) و قطعه چوب شناور بماند. آیا وزن حاصل از قطعه چوب موجب تغییر فشار در کف ظرف میشود یا این وزن جسم طبق قانون نیوتن توسط نیروی شناوری خنثی میشود یا خیر?

پرسیده شد 3 ماه پیش در تکنولوژی توسط پارسا

1 پاسخ

0 رای

خیر زیرا به علت نیروی کشش سطحی آب وزن قطعه چوب روی سطح آب توزیع میگردد. البته این در مورد قطعه چوبی که شما فرمودید و یا هر جسم که روی آب شناور بماند صدق میکند.

پاسخ داده شد 3 ماه پیش توسط آران (5,900 امتیاز)

پرسشهای مرتبط

+3 رای
2 پاسخ
62 بازدید
+7 رای
1 پاسخ
131 بازدید
–2 رای
1 پاسخ
16 بازدید
+5 رای
3 پاسخ
459 بازدید
+6 رای
2 پاسخ
527 بازدید
...