ارتفاع کدام یک نمیتواند باشد؟

+1 رای

نمای ساختمانی تنها از پنجره هایی به طول ۱/۲سانتی متر ساخته شده است ارتفاع این ساختمان بر حسب متر کدام یک نمی باشد ؟
۱۸. ۲۴. ۲۱/۲. ۲۶/۴

پرسیده شد 1 هفته پیش در فیزیک کاربردی توسط حسین راد (180 امتیاز)

1 پاسخ

0 رای

بشرط اینکه 1- پنجره ای بطول 1.2 سانتیمتر وجود خارجی داشته باشد!!!!! 2- ارتفاع ساختمان یک عدد صحیح و مثبت باشد 3- ارتفاع ساختمان به عرض یک پنجره ارتباط دارد نه طول آن در این مساله اگر در نظر گرفته نشود آنوقت میتوان گفت 1.2 سانتیمتر یعنی 0.012 متر تنها عدد 21.2 متر به 0.012 بخشپذیر نیست که احتمالا جواب هم است.

پاسخ داده شد 1 هفته پیش توسط آران (4,760 امتیاز)
بازنگری شد 1 هفته پیش توسط آران
...