یک سوال ارز تاثیر دمای چشمه ها در بازده

+2 رای

دمای چشمه سرد در یک ماشین گرمایی کارنو 7 درجه سلسیوس است و بازده آن50 درصد است. اگر با ثابت ماندن دمای کلوین چشمه گرم، بازده به 40 درصد رسیده باشد، دمای چشمه سرد چند درجه است چند در جه افزایش یافته است؟

این سوال قبلا پرسیده شده است: یک سوال ارز تاثیر دمای چشمه ها در بازده
پرسیده شد 20 آذر 1393 در ریاضیات کاربردی توسط amirsadra (200 امتیاز)
بسته شد 26 مهر 1394 توسط مهندس پورنگ
...