چرا گیاهان نمیتوانند از نیتروژن موجود در هوا به طور مستقیم استفاده کنند و آن را ازطریق خاک استفاده میکنند؟

+2 رای

چرا گیاهان مستقیم نیتروژن را استفاده نکرده و آن را حتما باید از طریق خاک دریافت کنند؟

پرسیده شد 23 آذر 1393 در گیاه شناسی توسط ناشناس

1 پاسخ

0 رای

نیتروژن موجود در خاک یک اتم متصل به مولکول بزرگتر است که می تواند توسط گیاهان دریافت شود مانند آمونیا ammonia . نیتروژن موجود در هوا N2 می باشد و بسیار دشوار است که اتم ها جدا شوند. نیتروژن مولکولی در جو نمی تواند به طور مستقیم توسط گیاهان و یا جانوران استفاده شود و باید به اجزای نیتروژن تبدیل شود.
رسوبات شیمیایی اغلب شامل مقادیری از آمونیا و نیترات هستند که هر دو به نظر می رسد نتیجه تثبیت نیتروژن توسط پدیده هایی مانند نور یا سایر پدیده های الکتریکی جو می باشند.
برگرفته از http://en.wikipedia.org/wiki/Nitrogen#Biological_role
enter image description here
متن اصلی:
Many industrially important compounds, such as ammonia, nitric acid, organic nitrates (propellants and explosives), and cyanides, contain nitrogen. The extremely strong triple bond in elemental nitrogen (N≡N) dominates nitrogen chemistry, causing difficulty for both organisms and industry in converting the N2 into useful compounds, but at the same time causing release of large amounts of often useful energy when the compounds burn, explode, or decay back into nitrogen gas.

پاسخ داده شد 13 فروردین 1394 توسط مهندس پورنگ (26,950 امتیاز)

پرسشهای مرتبط

+8 رای
5 پاسخ
455 بازدید
+2 رای
1 پاسخ
34 بازدید
+9 رای
3 پاسخ
374 بازدید
+6 رای
1 پاسخ
159 بازدید
+2 رای
1 پاسخ
28 بازدید
...