چرا همه ی موجودات به نفت تبدیل نمیشوند؟

+1 رای

فلیلثبرلربایذراقاعتقاعهقتهنقتهنقتهنربنربقنرتر

پرسیده شد 13 اسفند 1393 در شیمی آلی توسط امیرحسین (250 امتیاز)

1 پاسخ

+1 رای

برای تشکیل نفت نیز به هیدروژن و کربن هست که در همه موجودات یافت نمی شود.

پاسخ داده شد 14 اسفند 1393 توسط مهندس پورنگ (26,950 امتیاز)
...