اثابت رابطه (تغییرات انرژی مکانیکی برابر با کار نیروی اصطکاک)

0 رای

این فرمول چجوری اثبات میشه

پرسیده شد 8 ماه پیش در اندازگیری توسط ناشناس

1 پاسخ

0 رای

لطف بکنید این رابطه رو کجا دیدید . تا جاییکه وجود داره انرژی مکانیکی مجموع انرژی پتانسیل و انرژی جنبشی است.

پاسخ داده شد 8 ماه پیش توسط مهندس پورنگ (26,950 امتیاز)
...