چرا معادلات فيزيكي هميشه از مرتبه دو هستند؟

+8 رای

ما هميشه مشاهده مي كنيم كه همه معادلات فيزيك از درجه 2 هستند.مخواستم علت اين رو جويا بشم لظفا با اثبات فيزيكي و منطقي پاسخ داده شود.با تشكر محمدزاده

پرسیده شد 24 آذر 1392 در ریاضیات کاربردی توسط عباس محمدزاده

1 پاسخ

+1 رای

چون با تغييرات مواجه هستيم. وجود نرخ تغييرات مانند وجود شتاب در حركت يا تغيير مسير سبب درجه دوم شدن مسايل فيزيك مي شود

پاسخ داده شد 3 دی 1393 توسط مهندس پورنگ (26,950 امتیاز)
...