آیا ماه هم شب و روز دارد؟

+4 رای

آیا در ماه هم شب و روز برقرار است؟

پرسیده شد 1 اسفند 1392 در زمین شناسی سیاره ای توسط آریان (28,220 امتیاز)

1 پاسخ

+1 رای
 
بهترین پاسخ

بله . هر طرف ماه روز و شب را تجربه می کند چون ماه یکبار در هر ماه پیرامون محور خودش می چرخد، هر محل در ماه روز را به مدت دو هفته تجربه می کند و شب هم به همین شکل است.
https://planetariumweb.madison.k12.wi.us/mooncal/moonfaq.htm

پاسخ داده شد 2 اسفند 1392 توسط مهندس پورنگ (26,950 امتیاز)
انتخاب شده 30 فروردین 1393 توسط آریان

پرسشهای مرتبط

+4 رای
1 پاسخ
271 بازدید
+3 رای
1 پاسخ
175 بازدید
+5 رای
1 پاسخ
193 بازدید
+4 رای
1 پاسخ
277 بازدید
+6 رای
1 پاسخ
624 بازدید
...